Historija kluba

KBS «Tuzla» u 2020. godini obilježava 23 godine postojanja. Klub je osnovan 21. februara 1997.godine, a niko od tadašnjih osnivača nije niti naslutio da će najprije KBS «Tuzla Sinalco», zatim KBS «Tuzla Sinbra», a danas KBS „Tuzla“ ispisati najljepše sportske stranice u poslijeratnoj Tuzli i BiH.

Kako je sve počelo?

U Tuzli se 1994. i 1995.godine formiraju dva nova karate kluba – «Zmaj od Bosne» i «Sloboda». U «Zmaju od Bosne», treneri su bili Fikret Selman i Ramiz Bajraktarević.

Početkom 1995.godine veća grupa djece koju je trenirao Fikret Selman zajedno sa njim nastavljaju raditi u okviru sekcije DTV «Partizan», a takmičili su se u okviru «Jedinstva Bijeli Rudar». Iako, bez uprave takmičari uspijevaju osvojiti prve medalje na «Croatia openu» 24. maja 1996.godine u Zagrebu. U seniorskoj konkurenciji bronzane medalje su osvojile Dženeta Naprelac i Adijata Hasanspahić, u Kadetskoj konkurenciji Alma Mehanović, u dječijoj konkurenciji: Una Selman, Ženski i muški dječiji kata tim- srebrene medalja, Merima Softić-bronzana medalja.

Sekcija iz dana u dan raste, tako da ubrzo ima preko 300 članova. Veliku podršku sekciji daju: Salih Brkić, Arfan Naprelac, Suljo Hasanović, Nedim Trgovčević i Abduselam Adilović. Treba istaći i veliku pomoć Selima Bešlagića – tadašnjeg Načelnika Općine Tuzla, Ajne Demirović, Hajre Murselović i rahmetli Fadila Avdića.

Zahvaljujući Arfanu Naprelcu, u februaru 1997.godine je upriličen sastanak u preduzeću DJL «Sinalco» sa gospodinom Halilom Sinanovićem. Osnivačka Skupština je održana u OŠ «Slavinovići» u Tuzli, za koju se veže i najveći broj aktivnosti iz tog vremena. Odmah po osnivanju klub je dobio generalnog sponzora, firmu «Sinalco», danas «Sinbru»D.O.O. na čelu sa Halilom Sinanovićem.

Prvi predsjednik UO bio je Suljo Hasanović, vlasnik firme «Denfas». Tadašnju UO sačinjavali su: Salih Brkić, Arfan Naprelac, Suad Imamović, Hanumica Mulaosmanović, Halil Sinanović, Muhamed Kovač, Fikret Selman, Abduselam Adilović, Nedim Trgovčević, Fuad Buzaldžić, Nermin Bećirović, Mehmed Bajraktarević i Fadil Avdić.

Sljedeće godine funkciju predsjednika UO preuzima prof. Dr Sead Avdić, koji na toj poziciji ostaje do 25.marta 1999.godine. Njegov nasljednik je bio Sead Hadžić, a te godine je izabran i Ekrem Šehović za predsjednika Skupštine kluba.

Od 22. marta 2001.godine do 2012 godine na čelu kluba je Halil Sinanović, a za predsjednika Skupštine imenovan je Muharem Salihbašić. Za dopredsjednike izabrani Suljo Hasanović i Sulejman Gutić. Pored njii članovi Upravnog odbora kluba su: Salih Ponjavić, Salih Brkić, Senad Hadžiselimović, Agan Mešić, Ferid Pirić, Sakib Kamberović, Kadrija Hodžić, Adil Kurtović, Džemil Džinić, Nedim Muharemagić i Jusuf Lipić. Predsjednik Skupštine je Refik Hasanović, a dopredsjednici Huso Konjić i Arfan Naprelac.

Prvi predsjednik Skupštine kluba bio je Halid Kovač, a 16.februara 2005.godine na tu poziciju je postavljen Refik Hasanović. Posebnu zahvalnost za razvoj kluba pripadaju rahmetli Fuadu Hadžiavdiću – tadašnjeg Predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona. O zdravlju naših takmičara brinuli su: Adil Kurtović, Samir Mačković, Asmir Hrustić, Svemir čustović, Sead Šerak, Indira Šerak, Ibrahim Terzić, Muharem Merić i dr.

KBS Tuzla već 23 godine uspješno provodi misiju razvijanja pozitivnih društvenih vrijednosti, uključivanja djece i mladih u sport a njihova vizija je formirati buduće mlade olimpijce koji će predstavljati BiH. KBS Tuzla je više od karatea, to je i akademija kretanja. Dokaz uspjeha KBS Tuzla je preko 6.000 članova i preko 8.000 osvojenih medalja do sada.